• Designation: Trainer & Business Coach

“Omdat niemand later wil denken: had ik maar…”