De kranten en vakbladen staan er vol mee; de professional die vandaag de dag succesvol is en wil blijven, beschikt over 21st century skills.  Iedereen is het er wel over eens, als je binnenkort zorgt dat jouw organisatie professionals met deze skills aan boord heeft, dan werk je actief aan de continuering van je bedrijf!

Wat kost het en wat levert het mij op? Echter, wat zijn de 21st century skills nu eigenlijk? Heb je ze echte allemaal nodig binnen jouw organisatie?

Hieronder volgt de uitgebreide beschrijving per skill; meestal  twee oogpunten belicht. Het eerste oogpunt betreft de professional die over een skill beschikt. Als tweede wordt het perspectief van de organisatie geschetst.

De 21st century skills in gewone mensentaal

1. Zelfregulatie en (zelf)leiderschap
De Professional is bereid zichzelf beter te leren kennen, de comfortzone te stretchen en risico te nemen en zo groei te forceren. Hij heeft een cross-disciplinaire houding ten opzichte van project- en teamwork. De Professional kent, communiceert en onderhoudt zijn personal brand.

Hoe langer hoe meer organisaties zorgen voor een participatieve managementstijl die medewerkers betrekt bij het nemen van beslissingen. De leiders/managers kennen zichzelf en weten dat zij door een gelijkwaardige opstelling het best zakendoen met de Professional.

2. Kritisch denken en handelen
Een Professional vraagt zich altijd af of de informatie wel klopt en graaft door. Bovendien vraagt hij door in contact met anderen om de onderste steen boven te krijgen. Zo voorkomt hij miscommunicatie. Hij kijkt met een frisse blik en durft vragen te stellen als: ‘Waarom doen jullie het zoals jullie het doen?’ Dit biedt openingen om zaken anders en moderner aan te pakken.

De manager stelt eveneens kritische vragen over de gehanteerde methoden. De Professional en hij sparren over uitkomsten en houden gezamenlijk de zaag scherp. Anders en beter doen is prima; zolang de argumenten en voorspelbaarheid op peil zijn.

3. Communicatie
Professionals zijn bereid te werken en leren in een omgeving die participatie nodig heeft in heel diverse zettingen. Ze zijn zowel offline (face to face) als online communicatief sterk en beschikken over social media wijsheid. Daarin willen en kunnen ze collega’s ook wegwijs maken.

Managers weten dat Professionals heel eigen netwerken hebben waardoor ze snel informatie vergaren. Ze staan open voor input en verwachten heldere communicatie over oplossingen en achterliggende informatie. In die zin scholen managers zichzelf bij.

 4. Samenwerken
Succes wordt afgemeten aan resultaten die voortkomen uit wat voor een samenwerking dan ook. Dat betekent ook samenwerken met diverse menstypes en samenwerken vanuit inclusief denken. Het ego is ondergeschikt aan de te behalen resultaten, omdat input vanuit diverse invalshoeken een meerwaarde heeft.

Voor managers is de tijd voorbij, dat je een starter op de arbeidsmarkt als ‘rooky’ kon zien. Aan de ene kant is de Professional nog steeds een persoon met weinig werkervaring. Aan de andere kant heeft de Professional een voorsprong als het aankomt op digitale vaardigheden en mediawijsheid. Hoe ga je daar soepel mee om?

5. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit
Zowel Professionals en hun managers beseffen dat het steeds weer aanpassen aan nieuwe omstandigheden en het flexibel omgaan met onverwachte verandering zorgt voor continuering van de bedrijfsvoering. Daarbij gaat het ook om continuering van de eigen vitaliteit en die van alle medewerkers.

6. Sociale en Culturele Vaardigheden
Deze vaardigheden zijn erop gericht om de omgang met mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden vorm te geven. Een organisatie die zorgt voor inclusiviteit en diversiteit sluit in steeds meer regio’s aan bij de vraag vanuit de markt. Vanaf 2021 gaat de beroepsbevolking voor het eerst licht krimpen. Het is dus is binnen afzienbare tijd zaak om medewerkers te werven en te behouden. Een inclusieve cultuur helpt daarbij.

Denk bij deze skill ook aan vaardigheden die nodig zijn om internationaal succesvol te zijn.

7. ICT- en informatievaardigheden
Professionals kunnen snel werken met applicaties en hun werk gemakkelijk inrichten. Ze kennen de weg om snel de ins- en outs van programma’s te doorgronden. Daarnaast asessen en analyseren ze informatie en weten dit om te zetten in voor de organisatie betekenisvolle samenvattingen. Managers zetten de vaardigheden van Professionals op dit gebied in voor de informatievoorzienining aan en bijscholing van collega’s.

8. Innovatie en creatief denken
Professionals  zijn geschoold in diverse out-of-the-box-methodes en zijn in staat om het creatief potentieel binnen een organisatie te gebruiken door bij de vraag passende acties. Daarmee dragen ze bij aan het innovatief vermogen van de organisatie.

Tot het creatief potentieel van de organisatie horen echt alle medewerkers. Managers die weten welk potentieel er in huis is, kunnen gericht brainstormgroepen samenstellen. Zij gaan gericht met een vraagstuk aan de slag.

9. Verantwoordelijkheid nemen
In organisaties waar Professionals tot bloei komen, is nauwelijks sprake van hiërarchie. Vandaar dat iedereen aanspreekbaar moet zijn op de gemaakte afspraken, doelen en resultaten. Van iedereen binnen de organisatie wordt verwacht dat hij meedenkt over wat hij kan bijdragen. Iedereen benoemt de te ontwikkelen competenties en de benodigde ontwikkeltool.

Medewerkers trekken op tijd aan de bel als de afgesproken verantwoordelijkheden in het nauw komen. De manager vervult hierin een voorbeeldrol. In samenspraak wordt er naar oplossingen gezocht.

10. Ondernemerschap
De organisatie stimuleert elke medewerker om initiatief te nemen en zaken ter sprake te brengen die een oplossing behoeven. Bij de Professional zit dit al in het DNA. De manager zet de Professional als early adaptor in om het ondernemerschap van medewerkers op een hoger peil te brengen.

Het in2improvement Professional Programma

Het ontwikkelen van de skills voor nu én de toekomst levert je naast tevreden Professionals, minder verloop en een basis voor een toekomstbestendig organisatie. Elke ondernemer heeft een belang bij boeien en binden in plaats van een confrontatie met de kosten van verloop.

Het in2improvement Professional Programma is blended (zowel op locatie in groepen als online), modulair en flexibel. We geven je, na overleg, graag advies bij het maken van de juiste keuzes. Dat betekent concreet dat bekeken wordt welke programmavorm en welke modules relevant zijn voor jouw organisatie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

× Hulp nodig?